Meny

Nyheter

43 bikuber avlivet av Mattilsynet

Den 22. juli avlivet Mattilsynet 43 av mine bikuber. Alle bifolkene var friske og dokumentert smittefrie gjennom testing ved NMBU. Noen ganger må man avlive dyr pga sykdom eller smittefare. I dette tilfellet var avlivningen helt unødvendig og formålsløs. Jeg ønsket derfor ikke å stå for avlivningen selv. Bakgrunnen for dette følger:

Publisert: 26/07/20 oppdatert: 23/11/20

La meg først oppklare en misforståelse: Sykdommen Åpen yngelråte har aldri vært påvist hos mine bier. Det som påvises gjennom prøvene er DNA fra en bakterie som kan medføre sykdom. DNA-et kan også komme fra bakterier som er døde eller ikke i stand til å forårsake sykdom. Faktisk kan det ikke utelukkes at DNA fra bakterien kan finnes i autoklavert voks. Man vil da få positiv prøve selv om biene er smittefrie.

Rett før Pinse ble jeg oppringt av Mattilsynet som opplyste at det var svakt positive utslag på prøvene jeg rutinemessig hadde sendt inn i begynnelsen av mai. Jeg ble bedt om å sende inn nye prøver. Dette ble gjort umiddelbart og tirsdag etter Pinse fikk jeg beskjed om at begge de nye prøvene var negative.

Mattilsynet var imidlertid ikke fornøyd, og ønsket å ta flere prøver. Vanlig prosedyre er å ta stikkprøver av hver 4. kube men nå ville Mattilsynet ta prøver fra hver eneste kube, totalt 106. Dette ble gjort av Mattilsynets folk og prøvene ble fordelt i 10 samleprøver, èn for hver av de 8 bigårdene samt to kontrollprøver med de samme kubene som ble prøvetatt første gang. Prøvene ble sendt til NMBU for analyse. På formiddagen fredag 26. juni fikk jeg følgende SMS fra Mattilsynets kontaktperson:

«Hei! Alle samleprøvene fra alle plassene dine var negative, altså ikke funn av bakterier. Prøvene lik prøvene fra 12. mai var også negative. Ut fra dette ser biholdet ditt ut til å være friskt (smilefjes). Jeg ringer deg etter at jeg har snakket med NMBU»

Jeg fikk deretter muntlig beskjed om at alle restriksjoner på birøkten var opphevet og var selvfølgelig lettet.

Men Mattilsynet var fortsatt ikke fornøyd. Mine bigårder var nå testet langt grundigere enn alle andre bigårder i landet uten at det var funnet smitte, men sammen med NMBU fant de nå ut at de ville analysere prøvene èn for èn.

Det er visse kriterier eller «grenseverdier», fastsatt ved skjønn, som avgjør om en analyse av en prøve ansees som positiv eller negativ. Jo strengere grenseverdien settes jo større er faren for å gjøre såkalt «falske funn», dvs DNA fra bakterier som er døde eller uskadelige. Når Mattilsynet og NMBU bestemte seg for å analysere prøvene èn for èn innebar dette i praksis at man skjerpet kriteriene betydelig og faren for "falske positive" økte.  Det ble da påvist DNA fra bakterien i 8 kuber.

Med metoden som brukes kan man ikke avgjøre om bakterien er levedyktig og i stand til å forårsake sykdom. Alle observasjoner tyder på det motsatte.

Fem av kubene som hadde positiv test ble i samarbeid med Norges Birøkterlag og med Mattilsynets tillatelse sendt til Finland. (I Finland og de fleste andre land ser man ikke denne sykdommen som noe vesentlig problem). Her vil man se om biene faktisk blir syke. Ut fra en liten teoretisk mulighet for at tre andre kuber kunne være smittebærende valgte jeg på eget initiativ å avlive disse, selv om også disse kubene etter alt å dømme var friske. Etter at dette var gjort hadde jeg bare bikuber som er testet individuelt uten funn av DNA fra bakterien.

Siste: I begynnelsen av november forelå prøvesvarene fra de 5 kubene i Finland. Samtlige kuber er tatt prøver av med 2 forskjellige metoder: Nå viser det seg at også disse kubene er smittefrie! 

De 43 bikubene Mattilsynet avlivet den 22.7 var ikke bare friske. Alle var også nylig testet  uten at det ble funnet spor av bakterien som kan forårsake sykdom. De var dokumentert smittefrie. Det hadde derfor ingen sykdoms- og smitteforebyggende effekt av å avlive disse biene. 

 • kontakt

 • Kube Birøkt AS

  Orgnr 982 722 586

  Kontoradresse og postadresse:

  Høyåsen 32, 4843 Arendal

  Salg og utlevering av bimateriell:

  Åsbieveien 25, ved Transportservice - forhåndsavtale - Legg inn "Transport-Service AS" hvis du bruker GPS

 • Telefon: (+47)90937834

  Web: www.kube.no