Meny

Nyheter

Friske og smittefrie likevel!

I sommer fikk jeg pålegg fra Mattilsynet om å avlive mine bifolk etter at 8 av drøyt 100 bifolk testet positivt for biesykdommen Åpen Yngelråte. Ca 50 bifolk, alle uten sykdomstegn, ble avlivet mens det ble gitt utsatt sanering for ca 50 som testet negativt. Disse står isolert, dvs langt fra andre bigårder. At biene skulle være syke eller smittede stemte ikke med noen av observasjonene i kubene. Med bakgrunn i litteratur om sykdommen og prøvetakingsmetoden mente jeg derfor at det her måtte dreie seg om "falske positive" prøvesvar. Mattilsynet valgte imidlertid å stole "blindt" på prøvesvarene selv om disse sprikte og virket ulogiske (se andre "Nyheter"). 5 bifolk - som i følge prøvene var mest "smittet", ble imidlertid sendt til Finland for forskning. Her skulle man studere sykdomsutviklingen i kubene og forske på bakterien.  

Publisert: 14/11/20 oppdatert: 25/12/20

Nå viser det seg at bifolkene i Finland fortsatt er helt friske og man finner heller ikke spor av smitte. Man har tatt prøver av alle kubene. Det er benyttet 2 forskjellige metoder som ansees svært sensitive, men man finner ingen tegn på smitte i noen av kubene. De siste prøvesvarene finner du nedenfor:

 • kontakt

 • Kube Birøkt AS

  Orgnr 982 722 586

  Kontoradresse og postadresse:

  Høyåsen 32, 4843 Arendal

  Salg og utlevering av bimateriell:

  Åsbieveien 25, ved Transportservice - forhåndsavtale - Legg inn "Transport-Service AS" hvis du bruker GPS

 • Telefon: (+47)90937834

  Web: www.kube.no