Meny

Nyheter

Ny praksis fra Mattilsynet og ny båndlegging av min birøkt!

Som opplyst i saken nedenfor tok Mattilsynet den 23.6 nedfallsprøver av alle mine 108 bikuber. I samsvar med normal prosedyre ble nedfallet fordelt på 8 samleprøver, en pr bigård samt 2 prøver med nedfall fra flere bigårder, totalt 10 prøver. Alle disse prøvene var negative.

Publisert: 01/07/20 oppdatert: 26/07/20

Til nå har bigårder som er prøvetatt etter nevnte prosedyre blir ansett som smittefrie. I dette tilfellet valgte imidlertid Mattilsynet i samarbeid med NMBU, å foreta analyser av hver enkelt kube, totalt 108. De fant da 8 kuber med positivt utslag for DNA. Som kjent betyr ikke positivt utslag at bifolket er sykt eller inneholder skadelige bakterier.

Samtidig viser dette at en PCR-analyse ikke er i stand til å påvise DNA fra bakterien i samleprøver, Dette gjelder selv om samleprøven bare omfatter et lite antall bifolk, i dette tilfellet 9. Prøvetaking basert på stikkprøver og PCR-analyser må derfor sies å være uegnet som metode for diagnostisering av bigårder. Den kan gi falske svar i både positiv og negativ retning.

Jeg har inspisert bifolket på nytt og det har normal yngel i alle stadier. Funnet er imidlertid tilstrekkelig til at Mattilsynet igjen har båndlagt mitt bihold og vurderer sanering av samtlige av mine friske bifolk.

 

 • kontakt

 • Kube Birøkt AS

  Orgnr 982 722 586

  Besøksadresse og postadresse:

  Høyåsen 32, 4843 Arendal

 • Telefon: (+47)90937834

  Web: www.kube.no