Meny

Nyheter

Status for "Yngelråte-prosjektene": Ingen sykdom eller smitte!

Her kommer en oppdatering om de to forskningsprosjektene som ble satt i gang etter at det ble tatt positive prøver i mine bigårder våren 2020. Etter omfattende prøvetaking er det så langt ikke noe som tyder på at det faktisk har vært smittsom sykdom i bifolkene mine. 

Publisert: 03/12/21 oppdatert: 11/12/21

Jeg viser til tidligere informasjon om prøvetaking av mine bigårder i 2020. På bakgrunn av prøveresultatene tok Norges Birøkterlag og NMBU initiativ til å gjennomføre to forskningsprosjekter:

 1. Forskningsprosjekt i Finland der man skulle studere utviklingen av sykdom i 6 bifolk med positiv test for åpen yngelråte
 2. Forskningsprosjekt i Tovdal der man skulle finne ut om ca 50 bifolk som var en del av samme besetning som de positivt testede kubene, også ville utvikle sykdom. 

Både i Finland og Tovdal var det forutsatt prøvetaking av biene hver 4. uke i gjennom sesongen fra prosjektet startet i juli 2020.

Når deg gjelder bifolkene i Finland er jeg kjent med prøver tatt i oktober 2020 og i juni, juli og september 2021. Alle disse prøvene er negative. 

Når det gjelder prosjektet i Tovdal, er det tatt ut prøver fra bifolkene i august og september i 2020 og i mai, juni, juli, og august/september i 2021. Også her har alle prøver vært negative. Mattilsynet har sagt at de innen 31.12.2021 vil ta stilling til hva som skal skje videre med biene i Tovdal. 

Pga prosjektet i Tovdal er min birøkt underlagt strenge restriksjoner. Det betyr bl a at jeg ikke kan ha andre bier enn de jeg har i Tovdal og at jeg ikke kan ha nybegynnerkurs som jeg har hatt de siste årene. Hvordan det blir kommende sesong vil avhenge av Mattilsynets beslutning.

 

 

 • kontakt

 • Kube Birøkt AS

  Orgnr 982 722 586

  Kontoradresse og postadresse:

  Høyåsen 32, 4843 Arendal

  Salg og utlevering av bimateriell:

  Åsbieveien 25, ved Transportservice - forhåndsavtale - Legg inn "Transport-Service AS" hvis du bruker GPS

 • Telefon: (+47)90937834

  Web: www.kube.no