Meny

Produkter

Kategorier

Produkter  » Dronningavl med NC kassett (informasjon)

Dronningavl med NC kassett (informasjon)

Jeg brukte denne metoden på to serier i 2017 (30 og 20 larver) og foreløpig en serie i 2018 (30 larver). Ved alle 3 seriene har tilslaget vært 100%. Metoden jeg har fulgt er beskrevet nedenfor.

En kassett (NC-kassett) har plass til 110 cellekopper. Kassetten monteres i en pen utbygd tavle. Den ene siden av kassetten (her kalt baksiden) har helt lokk. Den andre siden, forsiden, har lokk med spalter som arbeiderbiene kan passere gjennom men ikke dronningen.

 

Cellebyggeren lager jeg på "omlarvingsdagen" (dag 0) umiddelbart før jeg overfører cellekoppene til cellebyggerlisten. Jeg tar en kube med minst 2 fulle kasser med bier. En kasse blir stående igjen på opprinnelige plass.. Denne får dobbel pakkvegger foran og bak, 2 eller 3 rammer med yngel, en ramme med honning og pollen, en innskuddsfôrer med fortynnet bifôr bakerst og plass til en eller 2 cellebyggerlister.. Resten av kuben med dronningen flyttes til annen plass i bigården. 

 

Dronningavl med NC-kassett

(Dag 0 svarer til omlarvingsdagen ved manuell omlarving).

Dag -8

Ta av lokket på baksiden og sett inn cellekopper. Sett på lokket igjen. Ta av lokket på forsiden (lokket med spalter) sett kassetten i kuben det skal avles fra.

Dag -5

Etter 3 dager stenges dronningen inne i kassetten bak lokket på forsiden (lokket med spalter). Sett kassetten i kuben. La den stå i ett til to døgn (24 – 48 timer).

Dag -4

Ta opp kassetten og slipp dronning ut. Ta av lokket på forsiden. Kontrollèr om det er egg i cellekoppene. I så fall sett tavlen med kassetten ned i kuben igjen på samme plass. 

Dag 0  "Omlarvingsdag"

Eggene er nå klekt og er blitt små larver. Overfør plastkoppene med larvene i til cellebyggerrammene. Sett rammene i cellebygger.

Dag 4-5

Klekkebur settes på forseglede celler

Dag 11

Krypeferdige celler settes i yngelavlegger eller parekassetter

Et regneark for planlegging av prosessen kan lastes ned her

(PS: Vi selger ikke NC-kassett. Den selges av bl a Finnskoghonning og Honningcentralen)

 • kontakt

 • Kube Birøkt AS

  Orgnr 982 722 586

  Kontoradresse og postadresse:

  Høyåsen 32, 4843 Arendal

  Salg og utlevering av bimateriell:

  Åsbieveien 25, ved Transportservice - forhåndsavtale - Legg inn "Transport-Service AS" hvis du bruker GPS

 • Telefon: (+47)90937834

  Web: www.kube.no