Meny

Vår birøkterhistorie

Birøkt har lange tradisjoner i min slekt og kan spores tilbake til midten av 1920-tallet.  Da anskaffet Peder Birkeland i Kvås en bikube, antagelig den første i bygda. Min far og hans brødre, som da var smågutter, ble både interessert og involvert i birøkten, og drev senere med bier i større eller mindre målestokk gjennom hele livet. 

 

Min interesse for birøkt ble vekket da min sønn, Luis, ville overta de 4 bikubene min far etterlot seg da han døde i 2009. I 2011 anskaffet vi ca 50 kuber og organiserte birøkten som en del av mitt rådgivningsfirma  Kube Rådgivning AS.  Senere ble rådgivningsvirksomheten trappet ned og fra 2015 dreier all virksomhet i firmaet seg om birøkt. Fra januar 2016 drives virksomheten under navnet Kube Birøkt AS.

 

Etter at jeg selv begynte med bier skjønner jeg godt hvorfor  min far og mine onkler var så fascinert av disse dyrene. Det er med stolthet, respekt og stor arbeidsglede jeg viderefører familiens tradisjoner på området.

 

Desember 2015

Kurt Birkeland

 

 

Bilde 1: Kurt Birkeland  

Bilde 2: Luis Birkeland overtok sin bestefars kuber i 2009. Dette var starten på vår birøkt.

Bilde 3: Konrad Birkeland - drev med bier det meste av sitt liv og hadde fortsatt bier da han gikk bort nesten 95 år gammel. Her med Norges Birøkterlags diplom.

Bilde 4: "Onkel Gerhard" alias Paul Gerhard Birkeland i tenkeboksen under fjernsynets kunnskapskonkurranse "Kvitt eller dobbelt" i 1962. Han vant toppgevinsten på 10.000 kr i emnet "Bienes liv og natur".

Bilde 5: Slektens yngste "birøkter", Kristoffer.

 

 

 

 

 • kontakt

 • Kube Birøkt AS

  Orgnr 982 722 586

  Kontoradresse og postadresse:

  Høyåsen 32, 4843 Arendal

  Salg og utlevering av bimateriell:

  Åsbieveien 25, ved Transportservice - forhåndsavtale - Legg inn "Transport-Service AS" hvis du bruker GPS

 • Telefon: (+47)90937834

  Web: www.kube.no