Meny

Vår drift

"Jeg har ingen bondegård" sang Erik Bye. Det har heller ikke vi. Derfor har vi lite plass både innvendig og utvendig. Derfor prøver vi å drive slik at areal- og plassbehovet er minst mulig. I tillegg må vi selvsagt bruke tiden vår effektivt. Vi tror at vi oppnår det best ved å:

 • Prioritere et høyt honningutbytte pr kube framfor mange kuber
 • Standardisere vårt kubemateriell og basere oss på et fåtall varianter av utstyr.
 • Bruke færrest mulig, men gjennomtenkte og velprøvde metoder.
 • Bruke ferdigblandet bifôr framfor å lage sukkerlake selv

 

Våre bikuber består av::

 • Egenprodusert bunnbrett med perforert bunnplate og avtagbart flybrett
 • Kasse med biveg over
 • Overpakning: 25 mm tykk impregnert ”pustende” trefiberplate  
 • Egenprodusert tak med ramme av royalimpregnert tre og aluminiumstopp.

 

Kubekrakkene består av en ramme av 48X98 mm plank med  ca 36 cm bredde (tilpasset bunnbrettet) og med varierende lengde. Rammen ligger  på et vannrett fundament av plank eller lecablokker. Det er plass til fra 2 til 6 kuber pr krakk.  Flybrettet maler vi i ulike farger. Bier har fargesyn og vi tror derfor dette hjelper biene å finne riktig kube.

I normalt sterke kuber bruker vi ikke diagnosebrettet ved overvintring, men setter det inn tidlig på våren (etter rengjøringen). Slik 

bunnbrettet  vårt er konstruert gir dette en lunere kube med kun indirekte lufttilførsel gjennom bunnplaten.  Bifolket kan da lettere holde høy nok temperatur i kuben under vårutviklingen.  Bitømmerbrett bruker vi bare i forbindelse med høsting.

 

Vi tar oss tid til å gjøre systematiske notater om tilstanden i hver enkelt kube. Med vår KubeApp gjør vi dette på mobiltelefonen i løpet av noen sekunder pr kube. Tiden vi bruker på å notere sparer vi inn igjen med et bedre grunnlag for å planlegge bigårdsbesøkene, og vi unngår unødvendige ekstra turer til bigårdene. Notatene er også særdeles viktige  når vi skal evaluere vår drift og plukke ut dronninger for videre avl. Med notatene dekker vi også mange av forskriftenes krav til dokumentasjon av driften.

 • kontakt

 • Kube Birøkt AS

  Orgnr 982 722 586

  Besøksadresse og postadresse:

  Høyåsen 32, 4843 Arendal

 • Telefon: (+47)90937834

  Web: www.kube.no